Zásady ochrany osobních údajů

 

Kdo informace shromažďuje a zpracovává

Správci:

 • Asociace českých filmových klubů, z. s., L 433 vedená u Krajského soudu v Brně, Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště (dále jen AČFK)
 • AČFK servis s.r.o., IČO: 28328965, C 61686 vedená u Krajského soudu v Brně, Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště (dále jen AČFK servis)

Zpracovatelé:

 • smluvní a zákonní partneři podílející se na zpracování: Účetní, IT specialisté, daňový poradce, auditor
 • nadnárodní organizace: orgány EU (pouze co se týká dotací)

 

Jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme

Osobní údaje, které může Asociace českých filmových klubů zpracovávat i bez souhlasu zákazníka z titulu plnění smlouvy a zákonných povinnosti kontrolovat návštěvníky vzhledem k přístupnosti audiovizuálního díla, ochrany majetku, vedení účetnictví a daňových povinností, nakonec i z oprávněného zájmu zpracovatele na obsazenost a výběr repertoáru:

 • identifikační údaje - osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci zákazníka (jméno, příjmení, datum narození, fotografie, adresa bydliště)
 • kontaktní údaje - osobní údaje umožňující kontakt s klientem a využívání akreditačního systému festivalu prostřednictvím webové aplikace Moje LFŠ (klientem uvedená e-mailová adresa, dále pak kontaktní adresa, číslo telefonu)
 • údaje o využívání služeb - údaje o využívání festivalové webové aplikace Moje LFŠ (údaje o zakoupeném zboží, transakční údaje, záznamy o přihlášení a změnách, záznam o navštívených produkcích a místech).

 

Z jakých zdrojů získáváme osobní údaje

 • přímo od zákazníka při registraci do webové aplikace Moje LFŠ a během jejího využívání a aktualizacích;

 

K jakým účelům osobní údaje sbíráme, zpracováváme a využíváme 

 • pro účely související s realizací nákupu (akreditace, ubytování, zboží, další služby) a pobytem na festivalu: zde se užívají identifikační a kontaktní údaje;
 • pro plnění zákonných povinností souvisejících s minimálním věkem návštěvníka určitých filmových projekcí: zde se užívají identifikační údaje
 • pro ochranu svých práv a právem chráněných zájmů, především pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik (např. obsazenost sálů ve vztahu k počtu nabízených akreditací apod.): zde se užívají identifikační, kontaktní údaje a údaje o využívání služeb
 • vyúčtování dotací: zde se užívají identifikační údaje
 • kontakt se zákazníkem: zde se užívají kontaktní údaje
 • rozesílání informací a newsletterů (nepovinné – pouze se souhlasem): zde se užívají kontaktní údaje

 

Na jakou dobu údaje sbíráme

 • 5 let

 

V průběhu pořádané akce mohou být z naší strany pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy. Tyto záznamy nijak dále nezpracováváme (např. identifikace návštěvníků), pouze je využíváme pro reportážní a marketingové účely naše nebo také dalšího partnera akce. To znamená, že fotografie a audiovizuální záznamy můžeme zveřejnit na našich webových stránkách, na veřejných účtech sociálních sítí nebo v tištěných a elektronických materiálech, případně je můžeme předat k obdobnému použití také partnerovi akce. Informace týkající se pořizování fotografií a dalších záznamů vždy obdržíte ještě v místě konání akce.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vám dle čl. 12 a čl. 13 Nařízení náleží tato práva:

 • práva na přístup k vlastním osobním údajům a informacím o jejich zpracování

 • práva na opravu či omezení zpracování osobních údajů

 • práva na výmaz osobních údajů

 • práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů a práva nestát se předmětem automatizovaného rozhodnutí

 • právo na přenositelnost údajů

  Tato práva lze uplatnit zasláním požadavku na e-mail akreditace@lfs.cz. Část údajů je možné rovněž editovat po přihlášení do účtu Moje LFŠ na adrese https://moje.lfs.cz/.

 

Odvolání souhlasu a modifikace osobních údajů

 • souhlas lze kdykoliv vzít zpět
 • souhlas nelze vzít zpět v případě, že se zpracovávají osobní údaje z jiného právního důvodu, než je souhlas, tzn. souhlas není potřeba, a proto není možné využít možnosti odvolání souhlasu
 • úpravy souhlasu a vašich osobních údajů lze uskutečnit po přihlášení do účtu Moje LFŠ na adrese https://moje.lfs.cz/, případně pište své požadavky na e-mail akreditace@lfs.cz
 • povinné údaje mohou být nutné pro nákupy prostřednictvím Moje LFŠ a účast na festivalu